SK/ DE/ HU

Kontakt

Kontaktná osoba:

Radovan Mančuška
+421 918 055 555

rado@poriadnymajster.sk

Sídlo:

R&M Servis, s.r.o.
Potočná 7727/18
83106 Bratislava

IČO:
48 181 404
ČÍSLO ÚČTU:
IBAN: SK0809000000005125847101
BIC/SWIFT: GIBASKBX