SK/ DE/ HU

naše služby

Príprava pozemkov na výstavbu

Príprava pozemkov na výstavbu

-odstránenie nepotrebného porastu
- výrub rudálneho porastu
-vyrovnanie pozemku
-použitie stavebnej mechanizácie

Stavebné a búracie práce

Stavebné a búracie práce

- výstavba menších stavieb
-základové dosky pre menšie stavby
-odstránenie menších stavieb
-odvoz odpadu po búracích prácach

Výsadba zelene

Výsadba zelene

-odborné poradenstvo
-výsadba a ošetrovanie
-rez ovocných a okrasných drevín
-interiérová zeleň

Kosenie trávy a údržba zelene

Kosenie trávy a údržba zelene

-pravidelné alebo jednorázové
-vertikutácia
-hnojenie
-strihanie živých plotov

Realizácia a údržba závlah

Realizácia a údržba závlah

-konzultovanie potrieb zákazníka
-použitie kvalitných komponentov
-výmena poškodených komponetov
-jarný a jesenný servis

Úprava terénu

Úprava terénu

-strojové alebo ručné terénne práce
-prevoz a rozvoz materiálu
-výkopové a zákopové práce
-dovoz sypkých materiálov

Čistenie pozemkov a záhrad

Čistenie pozemkov a záhrad

-vypratanie starých domov a pozemkov
-odvoz nepotrebných materiálov
-vyčistenie zanedbaných záhrad
a verejných plôch

Stavba plotov a pokládka<br> zámkovej dlažby

Stavba plotov a pokládka
zámkovej dlažby

-panelové a okrasné ploty
-montáž prefabrikovaných konštrukcií
- vybudovanie individuálnych spevnených plôch
-chodníky, parkovacie plochy, terasy

Čistenie bazénov a záhradných jazierok

Čistenie bazénov a záhradných jazierok

-výstavba montovaných bazénov
-znovuspustenie sezónneho kúpania
-vyčistenie zanedbanej techniky
-čistenie záhradných jazierok

Starostlivosť o dom

Starostlivosť o dom

-bezúhonnosť a dôvera
-kompletná starostlivosť o domácnosť
-pravidelné upratovanie
-príležitostná pomoc pri náročnejšom upratovaní

Vizualizácie záhrad

Vizualizácie záhrad

-návrhy realizácie pozemkov do 3D
-znázornenie rozloženia výsadby
-lepšia predstava o realizácii
prezrieť návrh

NAŠA TECHNIKA